Secure Socket Layer – SSL (Phần 1): Tổng quan và cấu trúc SSL

Do yêu cu ca mt s đc gi sau khi đc bài viếNguy cơ tiềm tàng về bảo mật trong ứng dụng SSL yêu cu mình gii thích rõ hơn v SSL. Do đó mình sẽ viết series 3 bài giới thiệu về SSL cũng như các giao thức bảo mật cho SSL.

Secure Socket Layer – SSL (Phần 2): Các giao thức bảo mật cho SSL.

Secure Socket Layer – SSL (Phần 3): Giải pháp bảo mật cho website với SSL

Chúng ta thường gặp hầu hết giao thức dạng đường ống ảo (pipe-line) ở tầng Transport, xa hơn nữa, là giao thức Secure Sockets Layer (SSL) nằm trong những thứ khác, bảo mật những tác vụ HTML (Hypertext Markup Language) trên Web. Khi chúng ta gặp, SSL có rất nhiều những ứng dụng và có thể dễ dàng được sử dụng để xây dựng mục đích tổng quát những đường ống ảo ở tầng Transport. SSL hoạt động trên vùng rộng nghĩa là những tiện ích của TCPdump và SSLdump, hãy xem cách thức chúng ta có thể sử dụng để xây dựng một đường ống ảo giữa hai chương trình hoặc cả hai cái không cần đến những quan tâm đến SSL, cuối cùng hãy xem cách chúng ta có thể sử dụng SSL để xây dựng một VPN giữa hai mạng.

SSL là gì?

SSL là một sự xuất hiện bổ sung của VPN trên thị trường. Nó được thiết kế cho những giải pháp truy cập từ xa và không cung cấp những kết nối site-to-site. SSL VPNs cung cấp vấn đề bảo mật truy cập đầu tiên những ứng dụng web. Bởi vì SSL sử dụng trình duyệt web, điển hình là những người sử dụng không phải chạy bất kỳ phần mềm client đặc biệt nào trên những máy tính của họ.

SSL VPNs hoạt động ở tầng Session của mô hình tiêu chuẩn OSI. Và bởi vì client là một trình duyệt web, chỉ những ứng dụng đó mà chúng hổ trợ trình duyệt web, bằng mặc định, nó sẽ làm việc với một giải pháp VPN. Vì thế những ứng dụng như Telnet, FTP, SMTP, POP3, multimedia, hệ thống điện thoại di động IP, điều khiển desktop từ xa, và những cái khác không làm việc với SSL VPNs bởi vì chúng không sử dụng trình duyệt web cho giao diện đầu cuối người dùng của họ. Tất nhiên, nhiều nhà cung cấp cũng sử dụng cả java hoặc ActiveX để nâng cao SSL VPNs bằng việc hổ trợ những ứng dụng không phải là HTTP, những khách hàng là POP3, SMTP e-mail, và tập tin Microsoft Windows và chia sẻ máy in. Ví dụ sự bổ sung SSL VPNs của Cisco hỗ trợ những ứng dụng không phải là web chẳng hạn Citrix, Windows Terminal Services, và nhiều cái khác. Thêm vào đó, một vài nhà cung cấp sử dụng java hay ActiveX để phân phối những thành phần SSL VPNs khác, chẳng hạn như thêm vào những chức năng bảo mật cho việc xóa hết những dấu vết từ một hoạt động của một khách hàng trên máy tính của họ sau khi SSL VPNs đã được kết thúc. Cisco chỉ sự bổ xung SSL VPN như là WebVPN.

Lịch sử phát triển

SSL được coi là giao thức bảo mật quan trọng trong tầng Transport có tầm quan trọng cao nhất đối với sự bảo mật của các trình ứng dụng trên Web.

Nói chung, có một số khả năng để bảo vệ bằng mật mã lưu lượng dữ liệu HTTP. Ví dụ, vào những năm 1990, tập đoàn CommerceNet đã đề xuất S-HTTP mà về cơ bản là một cải tiến bảo mật của HTTP. Một phần thực thi của S-HTTP đã làm cho có sẵn công cộng trong một phiên bản được chỉnh sửa của trình duyệt Mosaic NCSA mà những người dùng phải mua (trái với trình duyệt Mo NCSA “chuẩn” có sẵn công cộng và miễn phí trên Internet).

Tuy nhiên, cùng thời điểm Netscape Communication đã giới thiệu SSL và một giao thức tương ứng với phiên bản đầu tiên của Netscape Navigator, Trái với tập đoàn CommerceNet, Netscape Communications đã không tính phí các khách hàng của nó về việc thực thi giao thức bảo mật của nó. Kết quả, SSL trở thành giao thức nổi bật để cung cấp các dịch vụ bảo mật cho lưu lượng dữ liệu HTTP 1994 và S-HTTP lặng lẽ biến mất.

Cho đến bây giờ, có ba phiên bản của SSL:

 1. SSL 1.0: được sử dụng nội bộ chỉ bởi Netscape Communications. Nó chứa một số khiếm khuyết nghiêm trọng và không bao giờ được tung ra bên ngoài.
 2. SSL 2.0: được kết nhập vào Netscape Communications 1.0 đến 2.x. Nó có một số điểm yếu liên quan đến sự hiện thân cụ thể của cuộc tấn công của đối tượng trung gian. Trong một nỗ lực nhằm dùng sự không chắc chắn của công chúng về bảo mật của SSL, Microsoft cũng đã giới thiệu giao thức PCT (Private Communication Technology) cạnh tranh trong lần tung ra Internet Explorer đầu tiên của nó vào năm 1996.
 3. Netscape Communications đã phản ứng lại sự thách thức PCT của Microsoft bằng cách giới thiệu SSL 3.0 vốn giải quyết các vấn đề trong SSL 2.0 và thêm một số tính năng mới. Vào thời điểm này, Microsoft nhượng bộ và đồng ý hỗ trợ SSL trong tất cả các phiên bản phần mềm dựa vào TCP/IP của nó (mặc dù phiên bản riêng của nó vẫn hỗ trợ PCT cho sự tương thích ngược).

Thông số kỹ thuật mới nhất của SSL 3.0 đã được tung ra chính thức vào tháng 3 năm 1996. Nó được thực thi trong tất cả các trình duyệt chính bao gồm ví dụ Microsoft Internet Explorer 3.0 (và các phiên bản cao hơn), Netscape Navigator 3.0 (và các phiên bản cao hơn), và Open. Như được thảo luận ở phần sau trong chương này, SSL 3.0 đã được điều chỉnh bởi IETF TLS WG. Thực tế, thông số kỹ thuật giao thức TLS 1.0 dẫn xuất từ SSL 3.0.

Cầu trúc SSL

Cấu trúc của SSL và giao thức SSL tương ứng được minh họa trong hình 1.1(Cấu trúc SSL và giao thức SSL). Theo hình này, SSL ám chỉ một lớp (bảo mật) trung gian giữa lớp vận chuyển (Transport Layer) và lớp ứng dụng (Application Layer). SSL được xếp lớp lên trên một dịch vụ vận chuyển định hướng nối kết và đáng tin cậy, chẳng hạn như được cung cấp bởi TCP. Về khả năng, nó có thể cung cấp các dịch vụ bảo mật cho các giao thức ứng dụng tùy ý dựa vào TCP chứ không chỉ HTTP. Thực tế, một ưu điểm chính của các giao thức bảo mật lớp vận chuyển (Transport layer) nói chung và giao thức SSL nói riêng là chúng độc lập với ứng dụng theo nghĩa là chúng có thể được sử dụng để bảo vệ bất kỳ giao thức ứng dụng được xếp lớp lên trên TCP một cách trong suốt. Hình 1.1 minh họa một số giao thức ứng dụng điển hình bao gồm NSIIOP, HTTP, FTP, Telnet, IMAP, IRC, và POP3. Tất cả chúng có thể được bảo vệ bằng cách xếp lớn chúng lên trên SSL (mẫu tự S được thêm vào trong các từ ghép giao thức tương ứng chỉ định việc sử dụng SSL).

Tuy nhiên, chú ý rằng SSL có một định hướng client-server mạnh mẽ và thật sự không đáp ứng các yêu cầu của các giao thức ứng dụng ngang hàng.

Hình 1.1: Cấu trúc của SSL

Tóm lại, giao thức SSL cung cấp sự bảo mật truyền thông vốn có ba đặc tính cơ bản:

 1. Các bên giao tiếp (nghĩa là client và server) có thể xác thực nhau bằng cách sử dụng mật mã khóa chung.
 2. Sự bí mật của lưu lượng dữ liệu được bảo vệ vì nối kết được mã hóa trong suốt sau khi một sự thiết lập quan hệ ban đầu và sự thương lượng khóa session đã xảy ra.
 3. Tính xác thực và tính toàn vẹn của lưu lượng dữ liệu cũng được bảo vệ vì các thông báo được xác thực và được kiểm tra tính toàn vẹn một cách trong suốt bằng cách sử dụng MAC.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là SSL không ngăn các cuộc tấn công phân tích lưu lượng. Ví dụ, bằng cách xem xét các địa chỉ IP nguồn và đích không được mã hóa và các sô cổng TCP, hoặc xem xét lượng dữ liệu được truyền, một người phân tích lưu lượng vẫn có thể xác định các bên nào đang tương tác, các loại dịch vụ đang được sử dụng, và đôi khi ngay cả dành được thông tin về các mối quan hệ doanh nghiệp hoặc cá nhân. Hơn nữa, SSL không ngăn các cuộc tấn công có định hướng dựa vào phần thực thi TCP, chẳng hạn như các cuộc tấn công làm tràn ngập TCP SYN hoặc cưỡng đoạt session.

Để sử dụng sự bảo vệ SSL, cả client lẫn server phải biết rằng phía bên kia đang sử dụng SSL. Nói chung, có ba khả năng để giải quyết vấn đề này:

 1. Sử dụng các số cổng chuyên dụng được dành riêng bởi Internet Asigned Numbers Authority (IANA). Trong trường hợp này, một số cổng riêng biệt phải được gán cho mọi giao thức ứng dụng vốn sử dụng SSL.
 2. Sử dụng số cổng chuẩn cho mọi giao thức ứng dụng và để thương lượng các tùy chọn bảo mật như là một phần của giao thức ứng dụng (bây giờ được chỉnh sửa đôi chút).
 3. Sử dụng một tùy chọn TCP để thương lượng việc sử dụng một giao thức bảo mật, chẳng hạn như SSL trong suốt giai đoạn thiết lập nối kết TCP thông thường.

Sự thương lượng dành riêng cho ứng dụng của các tùy chọn bảo mật (nghĩa là khả năng thứ hai) có khuyết điểm là đòi hỏi mọi giao thức ứng dụng được chỉnh sửa để hiểu tiến trình thương lượng. Ngoài ra, việc xác định một tùy chọn TCP (nghĩa là khả năng thứ ba) là một giải pháp tốt, nhưng đó không được thảo luận nghiêm túc cho đến bây giờ. Thực tế, các số cổng riêng biệt đã được dành riêng và được gán bởi IANA cho mọi giao thức ứng dụng vốn có thể chạy trên SSL hoặc TLS (nghĩa là khả năng thứ nhất). Tuy nhiên, hãy chú ý việc sử dụng các số cổng riêng biệt cũng có khuyết điểm là đòi hỏi hai nối kết TCP nếu client không biết những gì mà server hỗ trợ. Trước tiên, client phải nối kết với cổng an toàn và sau đó với cổng không an toàn hay ngược lại. Rất có thể các giao thức sau này sẽ hủy bỏ phương pháp này và tìm khả năng thứ hai. Ví dụ, SALS (Simple Authentication và Security Layer) xác định một phù hợp để thêm sự hỗ trợ xác thực vào các giao thức ứng dụng dựa vào kết nối. Theo thông số kỹ thuật SALS, việc sử dụng các cơ chế xác thực có thể thương lượng giữa client và server của một giao thức ứng dụng đã cho.

Các số cổng được gán bởi IANA cho các giao thức ứng dụng vốn chạy trên SSL/TLS được tóm tắt trong bảng 1.2 và được minh họa một phần trong hình 1.1. Ngày nay, “S” chỉ định việc sử dụng SSL được thêm (hậu tố) nhất quán vào các từ ghép của các giao thức ứng dụng tương ứng (trong một số thuật ngữ ban đầu, S được sử dụng và được thêm tiền tố một cách không nhất quán và một số từ ghép).

 Bảng1.2: Các số cổng được gán cho các giao thức ứng dụng chạy trên TLS/SSL.

Nói chung, một session SSL có trạng thái và giao thức SSL phải khởi tạo và duy trì thông tin trạng thái ở một trong hai phía của session. Các phần tử thông tin trạng thái session tương ứng bao gồm một session ID, một chứng nhận ngang hàng, một phương pháp nén, một thông số mật mã, một khóa mật chính và một cờ vốn chỉ định việc session có thể tiếp tục lại hay không, được tóm tắt trong bảng 1.3. Một session SSL có thể được sử dụng trong một số kết nối và các thành phần thông tin trạng thái nối kết tương ứng được tóm tắt trong bảng 1.4. Chúng bao gồm các tham số mật mã, chẳng hạn như các chuỗi byte ngẫu nhiên server và client, các khóa mật MAC ghi server và client, các khóa ghi server và client, một vector khởi tạo và một số chuỗi. Ở trong hai trường hợp, điều quan trọng cần lưu ý là các phía giao tiếp phải sử dụng nhiều session SSL đồng thời và các session có nhiều nối kết đồng thời.

Bảng 1.3 Các thành phần thông tin trạng thái Session SSL

Bảng 1.4 Các thành phần thông tin trạng thái nối kết SSL

Như được minh họa trong hình 1.1, giao thức SSL gồm hai phần chính, SSL Record Protocol và một số giao thức con SSL được xếp lớp trên nó:

 • Record OK được xếp lớp trên một dịch vụ lớp vận chuyển định hướng nối kết và đáng tin cậy, chẳng hạn như được cung cấp bởi TCP và cung cấp sự xác thực nguồn gốc thông báo, sự bí mật dữ liệu và dữ liệu.
 • Các dịch vụ toàn vẹn (bao gồm nhưng thứ như chống xem lại).
 • Các giao thức con SSL được xếp lớp trên SSL Record Protocol để cung cấp sự hỗ trợ cho việc quản lý session SSL và thiết lập nối kết.

Giao thức con SSL quan trọng nhất là SSL Handshake Protocol. Lần lượt giao thức này là một giao thức xác thực và trao đổi khóa vốn có thể được sử dụng để thương lượng, khởi tạo và đồng bộ hóa các tham số bảo mật và thông tin trạng thái tương ứng được đặt ở một trong hai điểm cuối của một session hoặc nối kết SSL.

Sau khi SSL Handshake Protocol đã hoàn tất, dữ liệu ứng dụng có thể được gửi và được nhận bằng cách sử dụng SSL Record Protocol và các tham số bảo mật được thương lượng và các thành phần thông tin trạng thái.

Các bạn có thể tham khảo tại liệu về SSL của IBM tại đây.

<Ở bài sau tôi sẽ giới thiệu cho các bạn các giao thức bảo mật có thể áp dụng với SSL>

Advertisements

About Argron Nguyen's Blog

Vietnamese. Photographer. Writer. Illustrator. IT-er. All to some extent.

Posted on 17.09.2012, in Network Security and tagged , . Bookmark the permalink. Bạn nghĩ gì về bài viết này?.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: