What’s new in Windows Server 2012 for Hyper-V Based Cloud Computing (Phần 6): Giới thiệu các tính năng có độ sẵn sàng cao trong Hyper-V

Trong bài viết này, bạn tìm hiểu về các tính năng mới liên quan đến sự liên tục trong Windows Server 2012 Hyper-V, điều mà chúng ta có thể tận dụng để tăng hiệu suất cao và khả năng mở rộng của môi trường đám mây.

 Windows Server 2012 có độ sẵn sàng cao

Trong Windows Server 2012, Microsoft chuyển từ một phương pháp mang tính sẵn sàng cao chuyển sang phương pháp tiếp cận mang tính liên tục và sẵn có. Microsoft định nghĩa tính chất này là “nền tảng phần mềm và phần cứng được thiết kế để hỗ trợ chuyển đổi dự phòng trong suốt và không làm mất dữ liệu”. Windows Server 2012 tiếp tục cải thiện và phát triển các tính năng sẵn có (Failover Clustering, Live Migration, Storage Migration, and Guest Clustering) đồng thời bổ sung thêm tính năng mới (Hyper-V Replica) để cải thiện tính sẵn sàng liên tục. Windows 8 Hyper-V cũng lợi dụng cải tiến trong lưu trữ, mạng, và thiết kế phần cứng máy chủ để đạt được tính sẵn sàng liên tục.

Live Migration

Live Migration, được giới thiệu trong Windows Server 2008 R2, cung cấp khả năng di chuyển một máy ảo từ một nút Hyper-V khác trong cluster mà không gặp bất kỳ sự gián đoạn dịch vụ nào. Khả năng mới trong Windows Server 2012 Live Migration cho phép di chuyển một máy ảo từ một máy chủ Hyper-V đến bất kỳ máy chủ Hyper-V khác. Trong thực tế, bạn có thể sử dụng chuyển đổi trực tiếp để di chuyển máy ảo giữa các node trong một cluster, giữa các nodes trong các cụm cluster, giữa một máy chủ Hyper-V không nằm trong  cluster và một máy chủ Hyper-V trong một cluster, hoặc giữa hai máy chủ Hyper-V không cùng cluster.

Live Migration trong Windows Server 2012 cũng hỗ trợ di chuyển nhiều máy ảo đồng thời. Không có giới hạn số lượng máy ảo di chuyển đồng thời, thay vì nó được bao bọc bởi các tài nguyên có sẵn chẳng hạn như số lượng băng thông mạng có sẵn. Để mở rộng một số lượng máy ảo di chuyển đồng thời, bạn chỉ cần mở rộng hạ tầng sẵn có, như băng thông mạng, các máy chủ Hyper-V mà bạn muốn di chuyển.

Live Storage Migration

Trong phiên bản System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 Microsoft đã giới thiệu tính năng Quick Storage Migration cho phép di chuyển phần lưu trữ của máy ảo qua một thiết bị lưu trữ khác với thời gian chết (thời gian ngừng dịch vụ) tối thiểu. Quick Storage Migration dựa trên Windows Server 2008 R2 Hyper-V và dịch vụ Background Intelligent Transfer Service (BITS) để thực hiện việc di chuyển. Quick Storage Migration có thể di chuyển ổ đĩa ảo của một máy ảo đang chạy các giao thức lưu trữ (iSCSI, FC) hoặc kiểu lưu trữ (internal, DAS, SAN).

Windows Server 2012 cung cấp Live Storage Migration như là một tính năng sẵn có của Hyper-V. Live Storage Migration cho phép bạn di chuyển các đĩa cứng ảo gắn liền với một máy ảo đang chạy đến một vị trí mới mà không bị dừng, gián đoạn. Dĩ nhiên kèm theo đó là một sự chuyển đổi bao gồm các nâng cấp thiết bị lưu trữ , di chuyển giữa các cấp độ khác nhau của dịch vụ lưu trữ, hỗ trợ bảo trì, và tái phân phối tài nguyên lưu trữ. Live Storage Migration hỗ trợ di chuyển ổ đĩa ảo của một máy ảo đang chạy các giao thức lưu trữ (iSCSI, FC, SMB) hoặc kiểu lưu trữ (internal, DAS, SAN, file share).

Ở một mức độ cao hơn, chuyển đổi lưu trữ trực tiếp thực hiện các hoạt động sau đây trong quá trình chuyển:

  1. Đọc và ghi dữ liệu từ đĩa nguồn VHD.
  2. Tạo một phân vùng con khác trên phân vùng đĩa sẽ được dùng để chuyển qua.
  3. Sao chép đĩa nguồn VHD đến nơi lưu trữ mới.
  4. Ánh xạ ổ đĩa thành lên đĩa nguồn VHD và đĩa đích VHD và hoàn tất quá trình sao chép.
  5. Thực hiện đọc và ghi trên đĩa VHD đích giống như trên đĩa VHD nguồn giống như đồng bộ.
  6. Thực hiện xoá đĩa nguồn VHD.

Network Interface Card Teaming

Trong phiên bản Windows Server 2008 và các phiên bản Windows Server trước đó, nếu bạn muốn tạo ra một nhóm các Card mạng NIC để phòng trường hợp mất mát dữ liệu do các card mạng NIC gặp sự cố thì phải mua nhiều card mạng cùng một nhà cung cấp. Sau đó sử dụng một phần mềm do họ cung cấp đề tạo NIC Teaming. Tuy nhiên ngay sau đó Windows vẫn không hổ trợ giải pháp cho nhiều card mạng và bạn buộc phải nó bị vô hiệu quá NICs để hổ trợ khắc phục xự cố.

Windows Server 2012 cung cấp tính năng nhóm các NICs lại với nhau, thậm chí ngay cả khi chúng thuộc các nhà sản xuất khác nhau. Ví dụ như bạn có thể tạo một nhóm NIC  cho card mạng Intel và Broadcom để hổ trợ failover hoặc trunking. Điều này cho phép tạo ra một giải pháp tốt hơn mà không lệ thuộc vào nhà cung cấp độc quyền nào. Trong thời gian tới bạn sẽ có được hỗ trợ đầy đủ hơn các tính năng của NIC Teaming từ Microsoft. Tất nhiên bây giờ thì bạn vẫn phải sử dụng giải pháp tử những nhà cung cấp dịch vụ thứ 3 trong một số trường hợp đặc biệt yêu cầu những tính năng không được cung cấp bởi Windows Server 2012.

Có ba chế độ NIC Teaming được hổ trợ: Witch Independent, Static Teaming, and Link Aggregation Control Protocol (LACP). Trong đó Static teaming và  LACP, chỉ hổ trợ cho Swich network. Một máy tính Windows Server 2008 có khả năng hổ trợ lên đến 32 card mạng để tạo NIC Team và bạn có thể quản lý NIC Team bằng Server Manager Console hoặc PowerShell. Khi cấu hình card mạng, bạn chọn card mà bạn muốn gom thành nhóm. Mặc định thì chúng sẽ có cùng VLAN và bạn có thể trunking với nhau. Tuy nhiên, bạn cũng có thể lấy riêng từng VLAN ID để gán riêng cho một nhóm.

Giải pháp Failover cho cụm máy ảo

Trong Windows Server 2008, Hyper-V cung cấp giải pháp cluster cho cụm máy ảo với yêu cầu sử dụng iSCSI cho lưu trữ. Đây là một giải pháp lý tưởng, nó phát sinh một số vấn đề cho khách hàng muốn sử dụng cluster nhưng không có yêu cầu kiểu lưu trữ iSCSI. Trong khi Windows Server 2008 tiếp tục hổ trợ cluster cho cụm máy ảo thông qua cơ chế lưu trữ iSCSI, nó cũng được giới thiệu thêm cụm máy ảo sử dụng kênh ảo hóa cáp quang (Virtual Fibre Channel Adapter – VFCA). Tận dụng VFCA các máy ảo có thể truy xuất thông qua kênh truyển dẫn Fibre đến các port Fibre, cho phép khách hàng tích hợp thiết bị SAN đã có.

Hyper-V Replica

Windows Server 2012 giới thiệu một giải pháp mới gọi là Hyper-V Replica. Hyper-V Replica cho phép sao chép không đồng bộ (Asynchronous Replication) các máy ảo giữa các máy chủ vật lý với nhau thông qua kết nối mạng IP. Điều này không phụ thuộc vào kiểu lưu trữ sử dụng trên máy ảo.  Việc đồng bộ này được cấu hình ở mức độ máy ảo, nó không đòi hỏi phải đồng bộ tất cả các máy ảo có trên máy vật lý. Hyper-V Replica cũng cho phép tích hợp với Failover Cluster Manager để di chuyển các máy ảo giữa các node trong cluster, mà không làm gián đoạn hoạt động của máy ảo.

Hyper-V Replica thực hiện đồng bộ bằng cách theo dõi các hoạt động của máy ảo trên máy nguồn và sao chép những thay đổi đến máy ảo  trên máy chủ đích. Hyper-V Replica có thể được sử dụng trên một mạng LAN hoặc WAN. Đồng bộ được thực hiện trên giao thức HTTP hoặc HTTPS để vượt qua tường lửa dễ dàng. Khi cấu hình Hyper-V Replica, bạn có sự lựa chọn để sử dụng tích hợp chứng thực mà không cần mã hóa dữ liệu sao chép, hoặc xác thực dựa trên chứng chỉ để mã hóa dữ liệu trước khi sao chép. Enable và quản lý tình trạng tính năng này trên bằng cách sử dụng Hyper-V Manager, Failover Cluster Manager, PowerShell, và WMI.

Tính sẵn sàng và liên tục cho File Server

Trong Windows Server 2012, Hyper-V tận dụng tính năng chia sẻ file cho lưu trữ cục bộ của các máy ảo, sử dụng cải tiến mới trong giao thức SMB2. Để đảm bảo rằng tính năng chia sẻ file không trở thành điểm duy nhất gây ra lỗi, bạn có thể cấu hình chuyển đổi dự phòng cho file shares giữa các node cụm máy chủ.

Với Windows Server 2012, bạn có thể xây dựng lên đến bốn node trong một cụm máy ảo, cung cấp khả năng truy xuất đồng thời đến các node xoay vòng. Cấu hình này được hổ trợ trong Hyper-V, với kiểu lưu trữ được hổ trợ cho multipathing và khả năng phục hồi của SAN.

Tổng Kết

Trong các tính năng high-availability có trong Microsoft Windows Server, Windows Server 2012 tập trung hổ trợ cho network, storege và khả năng di chuyển để hỗ trợ cho công việc, những điều này sẽ đem đến cho các nhà quản trị những lựa chọn thực sự hữu ích trong việc chọn lựa các giải pháp triển khai hệ thống điện toán đám mây. Trong phần 8, chúng ta sẽ được giới thiệu một cách chi tiết hơn việc triển khai hệ thống tín sẵn sàng cao trong Windows Server 2012.

Advertisements

About Argron Nguyen's Blog

Vietnamese. Photographer. Writer. Illustrator. IT-er. All to some extent.

Posted on 14.09.2012, in Hyper-V and tagged , . Bookmark the permalink. Bạn nghĩ gì về bài viết này?.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: