What’s new in Windows Server 2012 for Hyper-V Based Cloud Computing (Phần 4): Tính năng lưu trữ trong Hyper-V

Trong bài này, các bạn sẽ tìm hiểu về các tính năng lưu trữ mới trong Windows Server 2012 điều mà Hyper-V có thể tận dụng để cung cấp môi trường điện toán đám mây có khả năng mở rộng và tính sẵn sàng cao.

Lưu Trữ Trong Windows Server 2012

Trong Windows Server 2012, Microsoft tăng cường nền tảng cung cấp nhiều tính năng phong phú, để phục hồi, và được đánh giá cao tính sẵn sàng của phần mềm cốt lỗi để triển khai các đám mây công và tư nhân trong các doanh nghiệp lớn. Song song, cũng có những tính năng mới trong Windows Server 2012 làm giảm sự phức tạp công nghệ, giảm bớt nhu cầu đối với nhiều nhà cung cấp giải pháp, và giảm chi phí để triển khai các đám mây riêng trong các tổ chức vừa và nhỏ với đội ngũ nhân viên IT hạn chế về chuyên môn. Lưu trữ trong Windows Server 2012 là một trong những lĩnh vực chính có nhiều tính năng mới để nâng cao kiến trúc và thực hiện triển khai điện toán đám mây lớn, trong khi cũng cung cấp phương thức tiếp cận tính năng lưu trữ tiên tiến sử dụng các thành phần rẻ tiền.

Cải Tiến NTFS

Với số lượng ngày càng tăng của dữ liệu mà tổ chức tạo ra và họ yêu cầu truy cập đáng tin cậy, nó là điều rất quan trọng cho các thiết bị lưu trữ để cung cấp một mức độ toàn vẹn dữ liệu và tính sẵn sàng cao. Tuy nhiên, điều đó không chỉ là các thiết bị phần cứng phải đáp ứng một mức độ cao độ tin cậy, mà còn phải có hệ thống  định dạng tập tin và di chuyển dữ liệu giữa các ứng dụng và các thiết bị lưu trữ.

Trong Windows Server 2012, tính toàn vẹn dữ liệu của NTFS  được tăng cường, hoạt động đáng tin cậy hơn với lưu trữ  SATA, và để tối đa hóa khả dụng hệ thống tập tin. Trong quá khứ, một số chức năng truy cập không như mong đợi và dẫn đến tham nhũng dữ liệu trong các sự kiện hệ thống sụp đổ. Để giảm thiểu vấn đề này, NTFS sẽ xóa bộ nhớ cache khi cần thiết để duy trì trật tự ghi và lưu giữ các dữ liệu trên đĩa phù hợp. Nâng cao điều này làm giảm khả năng dữ liệu không thống nhất gây ra bởi các sự kiện như mất điện đột xuất trong khi vẫn cho phép đĩa để cache dữ liệu miễn là an toàn có thể đảm bảo mức độ hiệu suất cao. Một phát triển mới của NTFS được tìm thấy trong sự tách biệt của các chức năng quét tập tin hệ thống từ các chức năng sửa chữa trong các phiên bản trước đó, xảy ra tuần tự bằng cách sử dụng tiện ích Chkdsk, và có thể đòi hỏi một khối lượng trong một thời gian đáng kể thời gian. Trong Windows Server 2012, một hệ thống quét tập tin chạy trong nền để xác định phân mảnh và đăng nhập hệ thống tập tin phân mảnh cụ thể. Các hệ thống tập tin chỉ cần được thực hiện offline, để sửa chữa phân mảnh xác định, kết quả trong thời gian chết là tỷ lệ thuận với số lượng tham nhũng, chứ không phải là kích thước khối lượng. Cũng tương tự trong Windows Server 2008, một số trường hợp phân mảnh được sửa chữa trong khi công việc đang trực tuyến. Trong thực tế, Windows Server 2012 có thể để làm điều này cho một số lượng lớn các trường hợp, tiếp tục tối ưu hóa sẵn có hệ thống tập tin.

Storage Pools và Storage Spaces

Windows Server 2012 giới thiệu hai trừu tượng hóa cho nền tảng lưu trữ mới: Pools và Spaces. Pools là đơn vị của tập hợp cho phép bạn có một bộ đĩa tiêu chuẩn công nghiệp kết nối thông qua hoặc SAS hoặc SATA, và kiểu lưu trữ poll là một bộ tổng hợp lớn có thể được quản lý như là một thành phần duy nhất. Các đĩa trong cùng một pool không nhất là phải giống hệt nhau, và một pool có thể được tạo trên nhiều đĩa với tỉ lệ khác nhau. Một pool cũng có thể được kết nối với một hệ thống duy nhất hoặc chia sẻ trên nhiều hệ thống. Ngoài ra, kiểu lưu trữ pool có thể được tạo ra và quản lý bằng cách sử dụng kịch bản PowerShell. Kiểu lưu trữ Space cho phép định nghĩa của đĩa ảo của một bộ lưu trữ Pools và được nhúng với tập hợp các thuộc tính được sử dụng để xác định đặc điểm chung chẳng hạn như dung lương đã sử dụng, dung lượng sẵn có. Nhiều Space có thể được tạo ra từ một kho lưu trữ duy nhất. Kiểu Space có thể được cấp quyền phát triển từ Pools và Space. Một quản trị viên có thể cấu hình một Space lớn hơn so với các Pools cơ bản, và phát triển các Pools khi cần thiết. Khi một Pools được sử dụng sắp đầy, một thông báo được ban hành và một quản trị viên có thể chỉ cần thêm các ổ đĩa vật lý để lưu trữ. Nếu lưu trữ được phát hành thông qua việc xóa các tập tin hoặc dữ liệu, Space có thể co lại và trở về trạng thái lưu trữ. Space có thể được sử dụng để hỗ trợ các máy chủ phân nhóm tập tin, Hyper-V và các ứng dụng như SQL Server. Space hổ trợ  mirroring và parity để cung cấp dự phòng dữ liệu và khả năng phục hồi. Nếu một không gian lưu trữ được cấu hình với mirroring, dữ liệu có thể được nhân đôi 2 hoặc 3 lần, theo sự lựa chọn. Trong cấu hình này, tất cả các cọc có sẵn trong không gian được sử dụng để tối đa hóa hiệu suất. Trong trường hợp của tính chẵn lẻ, chẵn lẻ hỗ trợ duy nhất (journal) được cung cấp. Windows Server 2012 hỗ trợ kiểm soát truy cập đối với Pools chỉ định hoặc Space. Space có thể được quản lý bằng cách sử dụng kịch bản PowerShell.

Tối ưu hóa tưu trữ

Windows Server 2012 cung cấp khả năng tối ưu hóa lưu trữ chạy trong chu kỳ hệ thống nhàn rỗi để củng cố và hệ thống tập tin dữ liệu nhỏ gọn và trả lại không gian trống cho các thiết bị lưu trữ. Tối ưu hóa lưu trữ được hoạt động mà không cần sự can thiệp của người sử dụng.

Chống trùng lắp dữ liệu

Chống trùng lắp dữ liệu trong Windows Server 2012 được thực hiện trên một mức độ âm lượng để tối ưu hóa việc sử dụng không gian lưu trữ. Chống trùng lắp dữ liệu là trong suốt đối với khối lượng công việc chủ yếu trên máy chủ vì nó giảm thiểu tác động I/O thông qua tối ưu hóa theo lịch trình và chọn lọc. Tính toàn vẹn dữ liệu đạt được bằng cách thực hiện xác nhận tính toàn vẹn dữ liệu trên tất cả các dữ liệu cũng như siêu dữ liệu. Bản sao dữ liệu được phát hiện và loại bỏ từ các tập tin và được đặt trong một cửa hàng riêng biệt mà có thể truy cập tất cả các file. Dự phòng và khả năng phục hồi dữ liệu đạt được cho tất cả các siêu dữ liệu cũng như các khối dữ liệu thường xuyên được sử dụng. Quản trị viên có thể kiểm soát các tập tin là mục tiêu chống trùng lắp dữ liệu.

Chuyển dữ liệu offload

Windows Server 2012 cung cấp tính năng truyền dữ liệu offload để chuyển tải kết hợp với việc di chuyển dữ liệu giữa các thiết bị lưu trữ máy chủ để điều khiển lưu trữ thông minh. Ví dụ, dữ liệu truyền thống chuyển giao giữa hai máy khác nhau đòi hỏi các bước sau:

  • Các máy chủ lưu trữ nguồn truy cập vào thiết bị lưu trữ nguồn và chuyển dữ liệu vào bộ nhớ
  • Các máy chủ lưu trữ nguồn thiết lập một kết nối đến các máy chủ đích
  • Các máy chủ lưu trữ nguồn chuyển dữ liệu đến các máy chủ đích
  • Các máy chủ đích truy cập các thiết bị lưu trữ đích và chuyển dữ liệu từ bộ nhớ vào thiết bị lưu trữ

Nếu các thiết bị lưu trữ kết nối với máy chủ nguồn và đích hỗ trợ truyền dữ liệu offload, quá trình truyền dữ liệu yêu cầu các bước sau đây:

  • Nguồn yêu cầu một loạt mã thông báo (từ thiết bị lưu trữ nguồn) đại diện cho bộ dữ liệu
  • Các máy chủ lưu trữ nguồn thiết lập một kết nối đến các máy chủ đích
  • Các máy chủ lưu trữ nguồn chuyển mã thông báo để các máy chủ đích
  • Các máy chủ đích sẽ gửi các mã thông báo để các thiết bị lưu trữ đích
  • Nguồn và thiết bị lưu trữ đích thiết lập một kết nối và thực hiện việc chuyển giao dữ liệu thực tế

Với truyền tải dữ liệu offload,  có tối thiểu tác động đến nguồn và điểm đến máy chủ xử lý và tài nguyên mạng. Các ứng dụng có thể tận dụng offload truyền dữ liệu bằng cách sử dụng ứng dụng cụ thể các giao thức và cơ chế vận tải để di chuyển dữ liệu giữa máy chủ và các thiết bị lưu trữ.

Ứng dụng iSCSI Target

Ứng dụng  iSCSI Target được tích hợp vào Windows Server 8, và có sẵn để tận dụng cho việc triển khai các máy chủ lưu trữ iSCSI dựa trên Hyper-V và các cụm máy ảo chuyển đổi dự phòng. iSCSI cung cấp lưu trữ khối từ xa qua mạng Ethernet. iSCSI không được hỗ trợ lưu trữ chia sẻ trên các máy chủ Windows trong môi trường không đồng nhất.

Quản lý lưu trữ

Trong Windows Storage mở rộng kho API để phát triển các ứng dụng quản lý, cung cấp truy cập toàn diện tại địa phương hoặc từ xa  để quản lý các thiết bị lưu trữ một cách thống nhất. Windows Management Instrumentation (WMI) và các lệnh PowerShell có sẵn cho các cuộc gọi chương trình và kịch bản dựa trên các API tương ứng. Các lệnh PowerShell thay thế các công cụ như diskpart và diskraid, đã được sử dụng trong phiên bản Windows trước đó.

Kết luận

Trong bài viết này, bạn đã học về các tính năng lưu trữ quan trọng mới trong Windows Server 2012 có hỗ trợ triển khai điện toán đám mây. Trong phần 5 của loạt bài này, bạn sẽ tìm hiểu về các kịch bản lưu trữ đám mây mà Microsoft hỗ trợ với Windows Server 2012.
Advertisements

About Argron Nguyen's Blog

Vietnamese. Photographer. Writer. Illustrator. IT-er. All to some extent.

Posted on 07.09.2012, in Hyper-V and tagged , . Bookmark the permalink. Bạn nghĩ gì về bài viết này?.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: