What’s new in Windows Server 2012 for Hyper-V Based Cloud Computing (Phần 2): Hyper-V Trong Windows 8 Client

Trong Windows 8 client, Microsoft đã tích hợp công cụ ảo hóa Hyper-V với các tính năng cốt lõi đó thiết lập được tìm thấy trên Windows Server 2012, cũng như chức năng bổ sung cho phép nó để thực hiện trên một nền tảng di động.

Các yêu cầu để chạy Hyper-V trên một máy Windows 8 client bao gồm một nền tảng bộ vi xử lý 64-bit với công nghệ ảo hóa phần cứng và hỗ trợ Second Level Address Translation (SLAT). Với ngoại lệ của SLAT, yêu cầu giống như những người cần thiết để chạy Hyper-V trên Windows Server 2012. Sự khác biệt là Hyper-V chạy trên máy khách chỉ nếu có hỗ trợ SLAT, trong khi nó chạy trên Windows Server 2012 mà không cần SLAT. Hỗ trợ SLAT là một yêu cầu cho Hyper-V trên máy khách Windows 8 để đảm bảo hiệu suất của máy ảo trên các nền tảng phần cứng chưa tối ưu. Ví dụ, SLAT giúp ngăn ngừa jitter trong các máy ảo mà máy chủ ứng dụng đồ họa chuyên sâu không có một GPU phần cứng, và tăng hiệu suất cho các ứng dụng được đánh giá cao về bộ nhớ chuyên sâu.

Để hiểu rõ chi tiết hơn về SLAT là gì và kiểm tra xem CPU có hổ trợ cho SLAT hay không, bạn có thể tìm bài viết có liên quan trong blog này.

Các tính năng cốt lỗi của Hyper-V trong Windows 8 client

Mưu đồ của Microsoft khi đưa Hyper-V vào trong Windows 8 client là để kiểm tra tính tương thích của công nghệ ảo Hypter-V với nền tảng hệ điều hành Windows 8 nói chung. Điều này là cần thiết khi xem xét các kịch bản yêu cầu máy ảo để được phát triển và thử nghiệm trên máy khách Windows 8 và sau đó chuyển sang Windows Server 2012.

Bảng 1: So sánh các tính năng của Hyper-V trong Windows 8 client và Windows Server 2012.

Hỗ trợ Memory, Virtual Processors, NUMA

Số lượng máy ảo hỗ trợ  là 1024 kết hợp với khả năng đáp ứng lên đến 512 GB RAM và 32 bộ vi xử lý ảo cho mỗi máy ảo. Bộ xử lý máy khách ảo và mối quan hệ bộ nhớ với các nguồn tài nguyên máy chủ vật lý cũng được hỗ trợ truy cập kiến trúc nền tảng bộ nhớ không đồng nhất (NUMA) .

Hyper-V trên Windows 8 client cũng hỗ trợ bộ nhớ động giúp tối ưu hóa số lượng các máy ảo có thể thực hiện đồng thời, và cho phép hypervisor để thực hiện on-the-fly để điều chỉnh bộ nhớ máy ảo dựa trên yêu cầu khối lượng công việc thực tế.

Hổ trợ máy khách

Một yêu cầu cần thiết, nhưng thiếu tính năng trong công nghệ ảo hóa client của Microsoft, Windows Virtual PC, là VM khách hỗ trợ 64-bit. Trong Windows 8 client, Hyper-V hỗ trợ máy ảo 32-bit và 64-bit, nâng cao giá trị của nó như là một nền tảng phát triển và thử nghiệm cũng như mở rộng khả năng của mình để cung cấp một nền tảng ứng dụng tương thích tốt hơn. Có một con đường để di chuyển các máy ảo từ Windows Virtual PC đến Hyper-V trên máy khách Windows 8, và nó đòi hỏi bạn gỡ bỏ cài đặt các thành phần tích hợp trước khi di chuyển các máy ảo.

Hỗ trợ định dạng đĩa ảo

Hyper-V trong Windows client 8 hỗ trợ cả hai chuẩn định dạng VHD cho các ổ đĩa cứng ảo cũng như định dạng VHDX mới. Các định dạng hỗ trợ VHDX mới hổ trợ đĩa ảo lên đến 16 TB, cho phép hỗ trợ tạo phân vùng lớn, và cho phép người dùng định nghĩa siêu dữ liệu nhúng trong một VHD. Mặc dù pass-through của đĩa vẫn được hỗ trợ, nhưng việc sử dụng của VHDX loại bỏ nhu cầu sử dụng pass-through thông qua các ổ đĩa để đáp ứng yêu cầu đĩa lưu trữ ảo lớn.

Hỗ trợ Fibre Channel adapter

Một tính năng khác là ảo hóa Fibre Channel HBA adapter được cung cấp cho các máy ảo. Điều này cho phép các kịch bản mới như cụm client, sử dụng MPIO, và các giải pháp multipathing khác cho khối lượng công việc đòi hỏi hiệu suất cao SAN và ứng dụng sẵn có. Tính năng này có sẵn để các máy ảo Windows đang chạy Windows Server 2008 R2 và Windows Server 2012.

Hỗ trợ Switch mở rộng

Trong Windows 8 client, một API mới cho phép phát triển các phần switch mở rộng để tăng cường chức năng out-of-box Hyper-V. Các chức năng cơ bản của việc chuyển đổi Hyper-V cho phép tạo ra và cấu hình bên ngoài, nội bộ, mạng riêng ảo, cùng với cấu hình VLAN. Với API mới này, các nhà cung cấp có thể cung cấp pluggable switch module cung cấp thêm an ninh mạng, quản lý, và các tính năng giám sát. Cùng một phiên bản của phần switch mở rộng có thể hỗ trợ cả Windows Server 2012 và Windows client 8. Một ví dụ về switch mở rộng là Cisco Systems Nexus 1000V gần đây đã công bố hỗ trợ cho Hyper-V trong Windows 8.

Hỗ trợ card mạng không dây

Một tính năng rất cần thiết để chạy Hyper-V trong Windows 8 client trên notebook hoặc laptop là cho phép sử dụng card mạng không dây (NICs). Tính năng này yêu cầu một sự thay đổi kiến trúc chuyển đổi ảo để cho phép định tuyến nhiều địa chỉ MAC (một hoặc nhiều địa chỉ MAC duy nhất cho mỗi máy ảo, phụ thuộc vào số lượng NIC ảo kết nối trong một máy ảo) thông qua NIC không dây vật lý duy nhất cho mạng bên ngoài để kết nối. Trong các phiên bản trước đó của Hyper-V (tức là, Windows Server 2008 và Windows Server 2008 R2 Hyper-V), NIC có dây được hỗ trợ bởi vì nhiều địa chỉ MAC định tuyến cho mạng bên ngoài được thực hiện bằng cách đặt NIC có dây trong chế độ promiscuous, một chức năng không hỗ trợ cho các NIC không dây.

Windows 8 Hyper-V thực hiện các giải pháp Microsoft Bridging với ARP proxy (IPv4) và proxy Neighbor Discovery (IPv6) để thay thế một địa chỉ MAC của NIC ảo với địa chỉ MAC của NIC không dây cho những gói tin với một điểm đến mạng bên ngoài. Sử dụng một bảng vẽ bản đồ nội bộ để ánh xạ một địa chỉ IP NIC ảo với địa chỉ MAC của NIC ảo, giải pháp này đảm bảo đúng định tuyến các gói tin bên ngoài đến/từ các NIC ảo thích hợp.

Giải pháp này đòi hỏi Bridge được tạo ra cho một switch ảo bên ngoài được kết nối với một NIC vật lý không dây. Hyper-V đầu tiên tạo ra một Bridge và kết nối với các NIC vật lý không dây. Sau đó, nó tạo ra các switch ảo bên ngoài, và kết nối nó đến Bridge, thay vì trực tiếp với các NIC vật lý không dây.

 Hổ trợ Snapshot

Với tính năng Snapshot, Hyper-V cho phép bạn ghi lại cấu hình và trạng thái của một máy ảo tại bất kỳ điểm cụ thể trong thời gian, và tải lại một Snapshot hiện tại trong vòng vài giây. Tính năng này rất hữu ích trong môi trường phát triển và thử nghiệm để khắc phục sự cố và gỡ lỗi các vấn đề.

Một khi Snapshot được tạo ra, tất cả các hệ điều hành khách, ứng dụng, dữ liệu và thay đổi được thực hiện trong quá trình thực của các máy ảo được lưu trữ trong đĩa differencing. Đối với mỗi Snapshot sau đó được tạo ra, một đĩa differencing mới (hoặc nhiều đĩa differencing nếu có nhiều VHD liên quan với máy ảo) nắm bắt những thay đổi máy ảo. Các đĩa differencing được tạo ra cho mỗi Snapshot tiếp theo có liên quan trong hệ thống cấp bậc cha và con với VHD ban đầu là các nút cấp cao nhất.

Các Snapshotcá nhân hoặc Snapshot toàn bộ hệ thống thứ bậc có thể bị xóa hoặc sáp nhập khi cần thiết. Trong thực tế, Hyper-V trong Windows 8 client tăng cường chức năng Snapshot trong quá khứ thông qua việc sáp nhập không đồng bộ các Snapshot, và cải tạo tự động lưu trữ.

Hỗ trợ PowerShell

PowerShell cho phép bạn tự động hóa việc tạo, triển khai và quản lý các máy ảo. Với 150 lệnh mới, bạn có thể tự động hoá tất cả các hành động mà có sẵn trong giao diện quản lý Hyper-V người dùng đồ họa (GUI). PowerShell hỗ trợ thao tác trực tiếp của các máy ảo trên một máy chủ địa phương, cũng như quản lý máy ảo trên máy chủ từ xa.

Live Storage Migration

Hyper-V trên Windows 8 client  cũng cung cấp cho Live Storage Migration để di chuyển các tài nguyên lưu trữ máy ảo giữa các đơn vị lưu trữ vật lý mà không bị gián đoạn dịch vụ máy ảo. Tính năng này cho phép máy ảo độc lập của cơ sở lưu trữ và hỗ trợ lưu trữ vật lý trực tiếp, lưu trữ di động như ổ đĩa flash USB, SAN, và chia sẻ tập tin khác từ xa.

Trong một Live Storage Migration, bạn có thể chọn để di chuyển một số hoặc tất cả các tập tin máy ảo sau đây:

  • Tập tinVHD
  • Tập tin cấu hình
  • Các tập tin Snapshot
  • Các tập tin Paging cấp hai

Ngoài ra, bạn có thể chỉ định các địa điểm cá nhân cho mỗi tập tin máy ảo được lựa chọn, hoặc di chuyển tất cả các tập tin đến một vị trí duy nhất. Bạn nên lưu ý rằng Live Migration VM (di chuyển mà không bị gián đoạn dịch vụ) không được hỗ trợ trên máy khách Windows 8.

Kết nối đến máy ảo

Có hai lựa chọn để kết nối với máy ảo đang chạy trên máy khách Windows 8: VMConnect và RDP Client.VMConnect là ứng dụng được sử dụng khi kết nối với một máy ảo từ bên trong Hyper-V Manager. Nó cho phép bạn kết nối với các máy ảo bắt đầu từ giai đoạn khởi động, và cung cấp cho quản lý thông qua một màn hình duy nhất với độ phân giải màu 32-bit lên đến 1600×1200.

Windows 8 RDP client cho phép kết nối đến một máy ảo khởi động xong, cung cấp nhiều tính năng phong phú hơn nhiều. Ví dụ, bằng cách sử dụng một kết nối RDP client từ một máy tính vật lý với nhiều màn hình cho phép một máy ảo hiển thị trên tất cả các màn hình cấu hình. Thông qua RDP, một máy ảo cũng có thể tận dụng lợi thế của một giao diện cảm ứng đa điểm, và các thành phần vật lý khác như loa, cũng như đính kèm trực tiếp với các thiết bị USB.

Hổ trợ Sleep và Hibernation

Chạy trên Windows 8 client, Hyper-V hỗ trợ tính năng Sleep và Hibernation. Nếu một hệ thống vật lý được đặt trong chể độ Sleep hoặc Hibernation, máy ảo được tạm dừng và thông tin trạng thái (memory and register) được lưu vào các tập tin. Khi một hệ thống được resume, máy ảo được phân bổ lại tài nguyên, xử lý, bộ nhớ, đồng thời thông tin trạng thái được phục hồi từ tập tin để cho phép các máy ảo để tiếp tục hoạt động.

Kích hoạt Hyper-V trong Windows 8 client

Như đã đề cập trước đây, bạn chỉ có thể kích hoạt tính năng Hyper-V trên một máy khách Windows 8 chạy trên một hệ thống vật lý 64-bit hỗ trợ SLAT. Để xác định nếu hệ thống của bạn hỗ trợ SLAT bản có thể tải về công cụ Coreinfo, từ các trang web của Microsoft. Coreinfo được phát triển bởi Mark Russinovich, trước đây là của Sysinternals nổi tiếng, những người hiện đang làm việc tại Microsoft trong nhóm Windows Azure. Để xác định xem hệ thống của bạn có hổ trợ SLAT hay không, bạn xem thêm bài viết này.

Cấu hình Hyper-V

Hyper-V được kích hoạt trên Windows 8 client bằng cách sử dụng Windows Features applet trong Control Panel. Thực hiện các bước sau đây để kích hoạt tính năng Hyper-V trên Windows 8 khách hàng:

  1. Từ Start, chọn Control Panel > More Setting > Programs > Turn Windows Features On or Off
  2. Trong cửa sổ Windows Feadtures, chọn vào Hyper-V và tất cả các lựa chọn bên dưới nó.


  3. Sau khi Hyper-V được cài đặt bạn khởi động lại máy tính để nó có hiệu lực hoạt động.
  4. Sau khi máy khởi động lại xong, chức năng Hyper-V đã được bật, và bạn sẽ thấy Hyper-V Manager xuất hiện trong menu Start.

 

Kết Luận

Trong bài viết này, bạn đã học về yêu cầu hệ thống vật lý để hỗ trợ Hyper-V chạy trên máy khách Windows 8, cũng như các tính năng cốt lõi mà Microsoft cung cấp để làm cho nó tương thích với Hyper-V chạy trên Windows Server 2012. Sử dụng công cụ miễn phí Coreinfo Microsoft, bạn có thể dễ dàng xác định nếu máy tính 64-bit của bạn có hỗ trợ SLAT cần thiết cho Hyper-V trên máy khách Windows 8. Cài đặt Hyper-V là một thủ tục đơn giản được bắt đầu thông qua Control Panel bằng cách sử dụng Windows Features applet. Trong phần 3 của loạt bài này, bạn sẽ tìm hiểu về các kịch bản đám mây mà Microsoft hỗ trợ với Windows Server 2012, trước khi học tập chi tiết về phạm vi lưu trữ, mạng, và các tính năng quản lý mà làm cho nó trở thành một nền tảng điện toán đám mây hàng đầu.

Advertisements

About Argron Nguyen's Blog

Vietnamese. Photographer. Writer. Illustrator. IT-er. All to some extent.

Posted on 28.08.2012, in Hyper-V and tagged , . Bookmark the permalink. Bạn nghĩ gì về bài viết này?.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: