What’s new in Windows Server 2012 for Hyper-V Based Cloud Computing (Phần 1): Tổng quan những đặc điểm chính của Hyper-V

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về mới quan trọng tính năng Hyper-V trong Windows Server 2012. Bài viết này là bài đầu tiên của loạt 11 bài về Hyper-V Based Cloud Computing cung cấp một cái nhìn toàn diện các tính năng mới trong Windows Server 2012 và Client hỗ trợ ảo hóa và điện toán đám mây.

Multi-Tenant Cloud

Tại hội nghị Microsoft Build tổ chức ngày 13/9/2011 tại Anaheim, Microsoft cung cấp một cái nhìn đầu tiên về những tính năng mới của Windows Server 2012 , bao gồm cả Hyper-V, cho phép các tổ chức tạo ra cơ sở dịch vụ hạ tầng (IaaS) triển khai dịch vụ bằng cách sử dụng public, private và hybrid, trong kiến trúc multi-tenant cloud. Một đám mây nhiều người thuê  (multi-tenant cloud) là một cơ sở hạ tầng điện toán đám mây được triển khai như một dịch vụ hosting cho nhiều cá nhân, tổ chức khác nhau, có khả năng xử lý những công việc riêng biệt (tức là, từng bộ phận trong một công ty sử dụng chung đám private, hoặc các công ty khác nhau trong một đám mây công cộng) trong khi vẫn duy trì sự cô lập khối lượng công việc an toàn trong số những người thuê khác nhau. Ngoài ra, hạ tầng multi-tenant cloud có khả năng tự động đặt và phân phối khối lượng công việc trên bất kỳ máy chủ lưu trữ trong các đám mây mà không ảnh hưởng đến sự cô lập khối lượng công việc an toàn. Cuối cùng, hạ tầng multi-tenant cloud phải có khả năng cung cấp và đảm bảo Hiệp định Mức độ Dịch vụ (Service Level Agreements) dựa trên các yêu cầu tổ chức, và có thể đo lường tài nguyên cho phép việc sử dụng các nguồn tài nguyên điện toán đám mây để mỗi tổ chức một cách thích hợp. Để có được hạ tầng multi-tenant cloud, Windows Server 2012 đã bao gồm một loạt tính năng mới cho Hyper-V như storage, network, có tính sẵn sàng cao, khắc phục thảm họa, và quản lý.

Tính năng chính trong Windows Server 2012

Trong Windows Server 2012, tính năng Hyper-V được tăng cường, cải thiện hiệu suất của máy ảo và cung cấp một nền tảng ảo hóa có khả năng mở rộng cho các triển khai điện toán đám mây. Bảng 1 cung cấp một so sánh tính năng chính của Hyper-V giữa Windows Server 2008 R2 và Windows Server 2012.

Bảng 1: So sánh các tính năng của Hyper-V  trên Windows Server 2008 R2 và Windows Server 2012

Hyper-V hỗ trợ 2 TB bộ nhớ vật lý và tối đa là 160 bộ xử lý logic. Trong Hyper-V,không chỉ có cores được tích hợp vào trong bộ vi xử lý, mà còn hổ trợ các luồng xử lý nếu chức năng Simultaneous Multi-Threading (SMT) được khởi động. Vì vậy, công thức sau đây là tiện dụng để tính toán số lượng các bộ xử lý Hyper-V có thể nhìn thấy trên một máy chủ vật lý:

Số bộ xử lý = (số bộ xử lý vật lý) * (số lõi) * (số luồng mỗi lõi)

Sự gia tăng trong bộ nhớ và hỗ trợ bộ xử lý logic trong Windows Server 2012 cung cấp cơ sở hạ tầng mà trên xây dựng quần thể dày đặc các máy ảo cho hạ tầng điện toán đám mây công và tư. Ngoài ra, Hyper-V trong Windows Server 8 hỗ trợ tăng cường hiệu suất máy ảo bằng cách cho phép chuyển nhượng lên đến 512 GB của RAM và 32 bộ xử lý ảo cho một máy ảo. Điều đó có thể dễ dàng thích ứng với quy mô khối lượng công việc có hiệu suất cao, đặc biệt là cùng với các tính năng quản lý nguồn tài nguyên thông minh như bộ nhớ động, kết nối mạng mới và các tính năng quản lý lưu trữ mà bạn sẽ khám phá ra sau này trong bài viết này.

Đối với hệ thống và các ứng dụng được xây dựng trên ở đầu của một bộ nhớ truy cập không đồng đều (NUMA) kiến trúc, Windows Server 2012 cung cấp NUMA Guest . NUMA Guest có nghĩa là Hyper-V đảm bảo xử lý máy khách ảo và bộ nhớ mối quan hệ với các nguồn tài nguyên máy chủ vật lý.

Một tính năng nâng cấp trong Windows Server 8 là mở rộng các cụm chuyển đổi dự phòng lên đến 63 nút (từ 16 nút trong Windows Server 2008 R2), có hiệu quả gia tăng kích thước của một cluster và chạy các máy ảo đến 4000 (từ 1000 trong Windows Server 2008 R2) cho mỗi cụm.

Với Windows Server 2012, Hyper-V cũng hỗ trợ nhiều, di cư đồng thời trực tiếp của các máy ảo. Số lượng di cư đồng thời trực tiếp chỉ được bao bọc bởi các khó khăn tài nguyên vốn có của cơ sở hạ tầng chứ không phải là hạn chế sự nối tiếp đối với Hyper-V trên Windows Server 2008 R2.

Và trong khi Live Migration đã được một tính năng cluster trung tâm yêu cầu lưu trữ chia sẻ, câu chuyện được tốt hơn đáng kể trong Windows Server 2012 với sự hỗ trợ cho việc chuyển đổi trực tiếp của một máy ảo giữa bất kỳ hai máy chủ mà không cần phân nhóm, chia sẻ lưu trữ, hoặc bất kỳ tài nguyên chia sẻ khác ngoài một kết nối mạng. Bạn có thể điều khiển Hyper-V host tham gia vào chế độ Live Migration, cũng như số lượng của di cư trực tiếp cho phép một máy chủ và mạng sử dụng để thực hiện chuyển đổi trực tiếp. Hơn nữa, có thêm lựa chọn các thành phần máy ảo để di chuyển, cho phép bạn chọn tất cả các thành phần, bao gồm cả các tập tin VHD, cấu hình hiện tại, snapshots, và phân trang cấp độ thứ hai (second level paging), hoặc chỉ có một số của các thành phần này. Bạn cũng có khả năng di chuyển dữ liệu máy ảo vào một vị trí duy nhất, hoặc để xác định các địa điểm cá nhân cho tất cả các thành phần máy ảo chọn.

Như thể tất cả là không đủ, Hyper-V cũng cung cấp cho Live Migration lưu trữ hỗ trợ di chuyển tài nguyên lưu trữ máy ảo giữa các đơn vị lưu trữ vật lý mà không làm gián đoạn dịch vụ.

Tính năng lưu trữ (storage) của Hyper-V trong Windows Server2012

Một trong những tính năng lưu trữ chính của Hyper-V là sự bổ sung của một bộ chuyển đổi Fibre Channel HBA ảo cho các máy ảo. Điều này cho phép một máy ảo để kết nối Fibre Channel SAN, và cho phép các kịch bản mới như cụm máy khách, sử dụng MPIO, và các giải pháp multipathing khác cho các khối lượng công việc đòi hỏi hiệu suất cao của SAN và ứng dụng sẵn có. Tính năng này có sẵn, hiện tại các máy ảo Windows như Windows Server 2008 R2 chạy trên Hyper-V trên Windows Server 2012.

Một tính năng lưu trữ mới là định dạng VHDX, định dạng đĩa cứng ảo VHD  được giới thiệu trong Windows Server 2012.Với VHDX, kích thước tối đa của một tăng lên đến 16 TB, thay vì giới hạn 2TB  như hiện hành với các định dạng VHD. Các định dạng VDHX cũng cung cấp hỗ trợ phân vùng lớn, và cho phép nhúng siêu dữ liệu người dùng vào.

Cùng với sự gia tăng kích thước đĩa ảo là một tăng hiệu quả ấn tượng khi tạo hoặc quản lý lớn VHDX dựa trên định dạng bằng cách sử dụng tính năng Offloaded Data Transfer (ODX) của hệ thống lưu trữ. Hyper-V hỗ trợ ODX trong Windows Server 2012 cho phép chuyển giao hoạt động như truyền dữ liệu và tạo tập tin hệ thống lưu trữ mà có thể thực hiện các hành động với hiệu suất cao hơn nhiều trong khi làm giảm tác động của hoạt động liên quan trên các bộ vi xử lý máy chủ Hyper-V.

Tính năng mạng (network) của Hyper-V trong Windows Server 2012

Về phía network, của các tính năng chính của Hyper-V trong Windows Server 2012 là Hyper-V extensible switch. Hyper-V switch là thành phần điều khiển cấu hình và tạo ra mạng bên ngoài, nội bộ và tư nhân hỗ trợ máy ảo kết nối với các mạng vật lý, máy ảo và máy chủ Hyper-V, hoặc một tập hợp con của các máy ảo. Trong Windows Server 2008 R2, các chức năng Hyper-V switch không thể được sửa đổi. Trong Windows Server 2012, một API cho phép gia hạn của các chức năng chuyển đổi Hyper-V. Mục tiêu của Microsoft là cho phép các nhà cung cấp an ninh phát triển các thiết bị an ninh mới như các mô-đun chuyển mạch pluggable, cho phép chuyển mạch giữa các nhà cung cấp tạo ra phần mở rộng chuyển mạch thống nhất, quản lý chuyển mạch ảo và vật lý, và cho phép mạng lưới các nhà cung cấp ứng dụng tạo ra các phần mở rộng mạng lưới giám sát cho việc chuyển mạch của Hyper-V. Lợi dụng Hyper-V switch mở rộng, Cisco Systems đã công bố hỗ trợ cho Windows Server 2012 Hyper-V với switch Cisco Nexus 1000V.

Có lẽ một trong những tính năng kết nối mạng được yêu cầu nhiều nhất bao gồm trong Windows Server 2012 và hỗ trợ Hyper-V là NIC hợp tác (teaming). Thông qua Windows Server 2008 R2, NIC hoạt động theo nhóm đã được chỉ có sẵn như là một lựa chọn của bên thứ ba. Windows Server 2012 cung cấp NIC bản địa hợp tác có thể cấu hình các máy chủ (parent partition) hoặc máy ảo (guest partition) mức độ cân bằng tải hoặc chế độ chuyển đổi dự phòng cao. Tính năng của NIC  hợp tác là điều mới mẻ, ngay cả các công trình trên bộ điều hợp mạng lưới nhà cung cấp khác nhau.

Tổng kết

Trong bài viết này, bạn đã tìm hiểu về một số tính năng chính được giới thiệu trong Windows Server 2012 hỗ trợ Hyper-V. Tuy nhiên, đó chỉ là một giọt nước trong đại dương bao la về các khả năng mới và chức năng mà Microsoft đã xây dựng vào Windows Server 2012 để làm cho nó mạnh mẽ hơn, hiệu suất cao hơn, linh hoạt hơn và cơ sở để xây dựng cơ sở hạ tầng điện toán đám mây có khả năng mở rộng. Trong phần 2 của loạt bài này, bạn sẽ tìm hiểu về các tính năng Hyper-V trong Windows 8 Client. Trong bài viết sắp tới trong loạt bài này, bạn sẽ tìm hiểu về các kịch bản cloud mà Microsoft hỗ trợ với Windows Server 2012, trước khi học tập chi tiết về phạm vi lưu trữ, mạng, và các tính năng quản lý mà Microsoft đang đặt cược vào Windows Server 2012 với tính ưu việt của ảo hóa và các nền tảng điện toán đám mây.

Advertisements

About Argron Nguyen's Blog

Vietnamese. Photographer. Writer. Illustrator. IT-er. All to some extent.

Posted on 27.08.2012, in Hyper-V and tagged , . Bookmark the permalink. Bạn nghĩ gì về bài viết này?.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: