Tổng quan System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) – Phần III

III. Các yêu cầu hệ thống VMM 2008

Microsoft Virtual Machine Manager (VMM) 2008 là một bộ công cụ quản trị cấp độ doanh nghiệp. Do đó cần đạt được một số chuẫn mực nhất định về các yêu cầu cho việc cấu hình vận hành công nghệ này. Trong chương này sẽ cung cấp các kiến thức chung nhất về yêu cầu phần cứng cũng như phần mềm cho vấn đề triển khai.

1. VMM 2008 và Active Directory

Trước tiên điều tiên quyết chiếm gần như 50% yêu cầu cho hệ thống đó chính là bản thân máy vận hành VMM 2008 và các máy chủ ảo hóa để có thể được quản lý tập trung trên VMM 2008 thì chúng phải là một thành viên trong domain Active Directory Domain Service (ADDS).

2. Yêu cầu về hệ điều hành

Như đã đề cập nhiều lần trong các chương trước đây, VMM 2008 là một tập hợp gồm nhiều thành phần khác nhau, chúng có thể cùng vận hành trên một máy đơn duy nhất hoặc trải dài trên nhiều máy chủ vận hành các thành phần khác nhau. Khi xoay quanh vấn đề yêu cầu về hệ điều hành thì phải hiểu được sự khác nhau về yêu cầu hệ thống đối với từng thành phần trong VMM. Ví dụ: VMM Administrator hỗ trợ được trên Windows Vista nhưng lại không chạy được trên Windows Server 2008 Core. Bảng theo sau đây cung cấp cái nhìn toàn cảnh về vấn đề hỗ trợ hỗ trợ hệ điều hành và thành phần VMM.

Hệ điều hành VMM Server VMM Admin Console VMM Library Server VMM Self-Service Portal
Windows Server 2008 32-bit Standard, Enterprise Datacenter No Yes Yes Yes
Windows Server 2008 64-bit Standard, Enterprise Datacenter Yes Yes Yes Yes
Windows Server 2008 Server Core Standard, Enterprise Datacenter No No Yes Yes
Windows Server 2003 32-bit (SP2) Standard, Enterprise Datacenter No Yes Yes Yes
Windows Server 2003 64-bit (SP2) Standard, Enterprise Datacenter No Yes Yes Yes
Windows Server 2003 R2 32-bit (SP2) Standard, Enterprise Datacenter No Yes Yes Yes
Windows Server 2003 R2 64-bit (SP2) Standard, Enterprise Datacenter No Yes Yes Yes
Windows Vista (SP1) No Yes No No
Windows XP Professional 32-bit (SP2 hoặc SP3) No Yes No No
Windows XP Professional 64-bit (SP2 hoặc SP3) No Yes No No

3. Yêu cầu về phần mềm cho VMM Server

Ngoài các yêu cầu về hệ điều hành ở trên, thành phần VMM Server còn yêu cầu một số thiết lập như sau:

· Windows PowerShell

· Microsoft .NET Framework 3.0 hoặc hơn

· Windows Automated Installationn Kit (Windows AIK)

· Windows Remote Mnagement (WinRM)

Cả hai tính năng Windows PowerShell và Microsoft .Net Framework đều là tùy chọn sẵn sàng trên Windows Server 2008 và có thể được cài đặt bằng cách dùng tùy chọn Add feature trong Server Manager. WindRM được cài đặt mặc định trong Windows Server 2008 và Windows AIK sẽ được cài đặt tự động khi tiến hành cài đặt VMM 2008 bằng giao diện wizard nếu nó chưa được cài đặt trước đó.

4. Yêu cầu phần mềm cho Self-Service Portal

Ngoài các yêu càu cho VMM server, Internet Information Service (IIS) là yêu cầu cần thiết cho một hệ thống cài đặt Self Service Portal. Việc cài đặt IIS phải có trong đó 2 tùy chọn IIS Metabase Conpatibility và IIS WMI Conpatibility.

IIS có thể được cài đặt trên Windows Server 2008 bằng công cụ Add Roles trong Server Manager

5. Yêu cầu về Database

VMM 2008 yêu cầu một databse trong tình trạng sẵn sàng. Có thể là Microsoft SQL Server hoặc SQL Server Express. Database này có thể được cài đặt trên cùng một hệ thống với VMM Server hoặc là một máy chủ tách rời. Với một công việc quản lý một cơ sở hạ tầng ảo hóa lớn ( trên 150 máy ảo), thì triển khai sản phẩm Microsoft SQL Server trên một máy chủ độc lập là một yêu cầu rất quan trọng. Tuy nhiên với môi trường nhỏ. SQL Express có thể được cài đặt cùng máy chủ với thành phần VMM server mà vẫn đảm bảo hoạt động.

6. Yêu cầu phần cứng khi triển khai VMM 2008 trên một máy chủ đơn nhất

Yêu cầu chính xác cho phần cứng khi triển khai VMM 2008 phụ thuộc vào một số nhân tố trong đó gồm cài đặt các thành phần trên cùng một máy chủ hoặc triển khai dạng phân tán và số lượng máy chủ sẽ quản lý cũng như giám sat hoạt động.

Danh mục phần cứng theo sau đây là yêu câu phần cứng cho phép cài đặt tất cả thành phần của VMM 2008 lên một máy chủ (Chú ý: số lượng máy ảo quản lý ở mức độ này chỉ giới hạn là 5):

· Dual-Core Pentium 4, 2 GHz (x64) hoặc hơn

· 2GB RAM

· Ổ cứng còn trống 40GB

Cấu hình phần cứng đề nghị sau đây là cho hệ thống quản lý khoảng 20 máy ảo và cung thiết lập tất cả thành phần VMM lên máy chủ này:

· Dual-Core Pentium 4, 2 GHz (x64) hoặc hơn

· 4GB RAM

· Ổ cứng còn trống 50GB

7. Yêu cầu phần cứng VMM Server

Khi chỉ cài đặt thành phần VMM Server trên một máy chủ. Cấu hình sau đây là đề nghị để quản lý 150 máy ảo:

· Dual-Processor, Dual-Core, 2 GHz (x64) hoặc hơn

· 4GB RAM

· Ổ cứng còn trống 50GB (kèm theo SQL Server Express đã được cài đặt)

Còn cấu hình phần cứng đề nghị sau đây là dành cho cấp độ quản lý trên 150 máy ảo:

· Dual-Processor, Dual-Core, 2 GHz (x64) hoặc hơn

· 8GB RAM

· Ổ cứng còn trống 50GB

8. Yêu cầu phân cứng cho VMM Administrator Console

Khi chỉ cài đặt một thành phần là VMM Administrator Console trên một máy chủ, thì cấu hình phần cứng đề nghị sau đây cung cấp khả năng quản lý 150 máy ảo:

· Pentium 4, 1 GHz hoặc hơn

· 1GB RAM

· Ổ đĩa còn trống 2GB

Cấu hình cho phép quản lý hơn 150 máy ảo:

· Pentium 4, 2GHz hoặc hơn

· 2GB RAM

· ổ đĩa còn trống 4GB

9. Các yêu cầu phần cứng cho VMM Self-Service Portal

Khi triển khai chỉ một thành phần là VMM Self Service Portal trên một máy chủ, cấu hình hệ thống đề nghị sau đây cho phép quản lý cùng lúc 10 kết nối:

· Pentium 4, 2.8 GHz

· 2GB RAM

· Ổ cứng còn trống 20GB

Đề hỗ trợ hơn 10 kết nối cùng lúc đến Self Service Portal, cấu hình phần cứng sau đây được đề nghị:

· Dual-Core 64-bit, 3.2 GHz hoặc hơn

· 8GB RAM

· Ổ đĩa còn trống 40GB

10. Yêu cầu phần cứng cho VMM Database

Khi chỉ cài đặt thành phần VMM Databse trên một máy chủ, cấu hình phần cứng sau đây được đề nghị cho hệ thống quản lý lên đến 150 máy ảo:

· Dual-Core 64-bit, 2 GHz

· 4GB RAM

· Ổ cứng còn trống 165GB (Kèm theo đã cài đặt Microsoft SQL Server Express)

Cầu hình sau đây dành cho hệ thống trên 150 máy ảo:

· Dual-Core 64-bit, 2.8 GHz

· 8GB RAM

· Ổ cứng còn trống 200GB (Đề nghị đã cài đặt Microsoft SQL Server)

11. Yêu cầu phần cứng cho VMM Library Server

· Dual-Core 64-bit, 3.2 GHz hoặc hơn

· 2Gb RAM

· Không gian gian đĩa yêu cầu phụ thuộc vào khối lượng tập tin lưu trữ trong Library

Advertisements

About Argron Nguyen's Blog

Vietnamese. Photographer. Writer. Illustrator. IT-er. All to some extent.

Posted on 22.08.2012, in System Center and tagged , , , . Bookmark the permalink. Bạn nghĩ gì về bài viết này?.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: